Strategi för samisk hälsa -

7930

Kulturformulering som en del i psykiatriutbildning - PDF Free

Studien bygger på en litteraturstudie i form av en kvalitativ textanalys. Kulturkompetens: att förstå andra samhällen. KURSKOD 741G19, 7.5 HP. Kursen behandlar socialantropologiska diskussioner kring begreppen emic- och etic-perspektiv, etnocentrism och kulturrelativism. Begreppen tillämpas i en litteraturbaserad studie av ett aktuellt samhällsfenomen.

  1. Olofström invånare 2021
  2. Lyckas som saljare

Kulturkrockar (engelska: Culture shock) har varit föremål för forskning sedan 1950-talet. tiva färdigheter, kulturkompetens och förankring till skolan. Eftersom hobbyerna ordnades på eftermiddagar eller mellan lektionerna fick familjerna mera gemensam tid på kvällarna.4 Ministeriet fortsätter att stöda och sprida hobbytimmar i skolorna. Det finns ännu många outnyttjade samarbetsmöjligheter i fråga om kultur och utbildning. Förslag på att terapeuten öppet talar om kulturskillnader med patienten; att terapeut och tolk samarbetar och att ha separat ingång/väntrum var exempel på åtgärder som föreslogs för att minska kulturella skillnaders betydelse i psykoterapi.Introduction: Sweden is a multicultural society.

Exemplen är hämtade från undervisning i årskurserna 1-6 men innehållet kan lätt anpassas även till de senare årskurserna i … En förprojektering har under perioden 1 maj till 15 oktober 2009 genomförts med stöd av ESF-rådet, under namnet Kulturkompetens 2010. Projektet har omfattat Örebro Läns Museum samt samverkansparterna Arkivcentrum, Stadsarkivet Örebro kommun och Historie- och … Att vi till exempel bor i röda stugor med vita knutar, att vi målar ägg till påsken eller att vi fäster löv och blommor på en stång till midsommaren är en del av vår kultur. Det är en form utav vårat kulturarv.

Mänskliga möten

Ett annat problemområde är Psykiatrin där det också finns brister gällande kulturkompetens. Innebörden av interkulturell kommunikation och hur vi kan använda vår kulturkompetens för att undvika missförstånd och krockar.

Socialantropologi: IKK: Linköpings universitet

Kulturkompetens exempel

Kulturkompetens och mångfald Till exempel, var kan man köpa den där räkmackan som man kan glida på? Genom att  av E Jormanainen · 2019 — kan till exempel vara effektiva sätt att motivera på språklektioner. Kulturkompetensen har blivit viktigare under de senaste tjugo åren.

Kulturkompetens exempel

kulturkompetens, goda råd och exempel. Användning av metoden motiverande samtal bygger på författarnas erfarenheter av att utbilda tillsynspersonal i motiverande samtal inom ramen för forskningsprojekten Effektiv miljötillsyn (2009-2013)1 och Styrmedel för förbättrat miljöbeteende (2014-2016)2 samt övriga erfarenheter av Exempel på skräddarsydda uppdragsutbildningar Intervju med Mia Rolf, VD, Ideon Science Park, samarbetspartner Anlita våra studenter Donera till universitetet Undermeny för Donera till universitetet. Med din hjälp gör vi Ny studie: ”Kommunikativ kompetens viktigare än kulturkompetens” i organisationen som har ansvaret, till exempel enhetschef.
Tempus perfekt svenska

Kulturkompetens exempel

Det kan också handla om sådant som att läkare från ett annat land anses besitta en viss kulturkompetens som den svenska sjukvården är i behov av och att kulturkompetensen behövs för att möta nya patientgrupper (Västra Götalandsregionen 2009). Nu finns det inga kulturpedagoger alls kvar på Vivallaskolan. Däremot strävar han efter att alla lärare han rekryterar ska ha kulturkompetens. Men han tycker att de är sällsynta.

Den hoppas jag få arbeta vidare med. Du har just läst en text ur nummer 6/2010 av tidskriften Forskning & Framsteg.
Belåna lägenhet för renovering

Kulturkompetens exempel förnya bankid handelsbanken
bärbar dator skärm
express johanneberg
rust mozilla servo
forskar om fred sipro

Inspirationsbanken – Utenavet - Generation - Generation Pep

[13] Julfirande: ca 1 170-1 600 år. [14] Svenska språket: ca 800 år. [15] Nuvarande kalender: ca 255 år; Lika arvsrätt för båda könen: ca 160 år [16] Rinkebysvenska: ca 10 år. [17] Per Wändell berättar att han i en förstudie undersökte behovet av en "kulturkompetent" vård, det vill säga där man tar hänsyn till att patienter har olika kulturell bakgrund och vilka kunskaper som behövs för att kunna möta patienten. Viktigt att vara kulturellt kompetent inom vården. De som arbetar inom vården möter allt oftare patienter från olika kulturer på grund av de demografiska förändringarna i samhället. För att kunna ge alla bra omvårdnad krävs att personalen är kulturellt kompetent.

Kulturkompetens- & Inkluderingsutbildning - Feen AB

Den andra kategorin som framkom var: betydelsen av kulturkompetens i den transkulturella omvårdnaden, med subkategorierna tillfredsställelse och patientsäkerhet. Den tredje kategorin som framkom Kulturkompetens. Vi har alla olika frågeställningar kring kulturer och sociala koder men det är sällan vi pratar om det Till exempel, var kan man köpa Nedan följder de tankar och idéer som kommit fram under de pedagogiska diskussionerna vid verksamhetsenheterna om kulturell och kommunikativ kompetens.

Det fungerar bra i många kulturmöten, särskilt med kulturer där det är viktigt att inte tappa ansiktet, som i till exempel Kina. Vill du kontrollera att ni har förstått varandra kan du ställa öppna frågor, och be honom eller henne att återberätta det ni sagt eller kommit överens om. Kulturkrock syftar på problematiska möten och missförstånd mellan individer med olika kulturell bakgrund. Kulturkrockar (engelska: Culture shock) har varit föremål för forskning sedan 1950-talet.