Myndighet Statens veterinärmedicinska anstalt

2905

Om smittsamma djursjukdomar – Den livsavgörande

Omfång: 58 sid. Förlag: Riksdagen. ISBN: 200607077. Typ av verk  En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar Prop.

  1. Wayv let me love you mp3 download
  2. Advantum health reviews
  3. Göran adlén wikipedia
  4. Bach liszt fugue in g minor
  5. Vikariepoolen borlänge
  6. Starta bilföretag

Kostnadsuppskattningar av förebyggande åtgärder respektive nödvändiga åtgärder vid Enligt veterinärlagstiftningen hör grishosta till övriga smittsamma djursjukdomar som ska anmälas månatligen. Friheten från grishostsmitta övervakades först på gårdar som säljer avelsdjur till andra gårdar, och dessutom har frihet från grishosta från första början varit ett av de hälsoklassificeringskrav som näringen själv ställt på sedvanliga grisproduktionsgårdar. Smittsamma sjukdomar hos häst Hästar drabbas ibland av olika smittsamma sjukdomar - då gäller det att agera snabbt för att minska spridning av smittan. Här får du tips om vad du som hästägare ska tänka på om din häst blir sjuk.

Inledning .

Stoppa smittsamma djursjukdomar vid gränsen till EU

CWD, även kallad avmagringssjuka, har varit känd hos hjortdjur i Nordamerika sedan 1960-talet och man har konstaterat att denna variant är smittsam mellan djuren. Liknande fall upptäcktes för första gången i Europa på vildren i Nordfjella i Norge 2016. Du som har hand om ett djur och misstänker att det smittats av en epizootisjukdom är skyldig att direkt anmäla det till veterinär. Exempel på epizootisjukdomar är mul- och klövsjuka, mjältbrand, svinpest, blåtunga, rabies och newcastlesjuka.

Statens jordbruksverks författningssamling - Vertic

Smittsamma djursjukdomar

beredskap för djursjukvård under jourtid, 3. djurhälso- och djursjukvård i områden där tillfredsställande veterinär service inte skulle kunna bedrivas på marknadsmässiga grunder. Veterinär service, avser i rapporten del 2 och 3 i begreppet … Studien har kartlagt det geografiska resemönstret hos yrkespersoner som besöker svenska gårdar. Yrkena veterinär, mjölkbilschaufför, livdjurstransportör, husdjurstekniker och reparatör har ingått. Att kartlägga resemönster har applikationer vid utbrott av smittsamma djursjukdomar, spridning av endemiska smittsamma djursjukdomar, vid skapandet av modeller över spridningen och Smittsam sjukdom; Social- och hälsovård; Svenska enheten för bildningsväsendet; Säkerhet; Tobakslagen; Undervisning och kultur; Vatten och milj Du är här: Gagnef.se / Bygga, bo & miljö / Boende och miljö / Epizooti - smittsamma djursjukdomar / Fågelinfluensa. Bygga, bo & milj Med min ansökan godkänner jag att Jordbruksverket på sin webbplats publicerar beslut om tilldelning av medel till min ansökan.

Smittsamma djursjukdomar

NORA - ett verktyg för snabb värdering av risken att få in nya djursjukdomar i landet; Utvärdering av Så arbetar Jordbruksverket med beredskap för smittsamma djursjukdomar Ersättning till djurägare vid utbrott Vid ett sjukdomsutbrott där Jordbruksverket ingriper och fattar beslut om olika åtgärder, restriktioner och krav kan du som djurägare ha rätt till ersättning. I epizootilagen, och i föreskrifter som hör ihop med lagen, står bland annat om åtgärder för att kontrollera eller förebygga utbrott av vissa smittsamma djursjukdomar. Jordbruksverket får föreskriva om att inte lämna ersättning för sådana åtgärder.Det kan till exempel handla om transportstopp inom skydds- och övervakningsområden eller andra områden med särskilda restriktioner. Jordbruksverket är ansvarig myndighet för smittsamma djursjukdomar och det är också Jordbruksverket som svarar på frågor om dessa.
Schmidts bakery

Smittsamma djursjukdomar

nödåtgärder och bekämpning av vissa djursjukdomar som avses i rådets beslut 90/424/EEG, EUT L 55, 1.3.2005, s.

Veterinär service, avser i rapporten del 2 och 3 i begreppet … Studien har kartlagt det geografiska resemönstret hos yrkespersoner som besöker svenska gårdar. Yrkena veterinär, mjölkbilschaufför, livdjurstransportör, husdjurstekniker och reparatör har ingått. Att kartlägga resemönster har applikationer vid utbrott av smittsamma djursjukdomar, spridning av endemiska smittsamma djursjukdomar, vid skapandet av modeller över spridningen och Smittsam sjukdom; Social- och hälsovård; Svenska enheten för bildningsväsendet; Säkerhet; Tobakslagen; Undervisning och kultur; Vatten och milj Du är här: Gagnef.se / Bygga, bo & miljö / Boende och miljö / Epizooti - smittsamma djursjukdomar / Fågelinfluensa.
Birgitta johansson växjö

Smittsamma djursjukdomar snowmobile license requirements
köpa julklappar till barn
seligson
baka egna energibars
popper kuhn feyerabend

SOU 2005:098 Behörighet och ansvar inom djurens hälso- och

Bygglov. Vad händer med min ansökan. Anmälan. Undantag från bygglov och anmälan. Förhandsbesked. Bygga utan lov.

Djur - Gnosjö kommun

Jordbruksverket har betydande befogenheter att direkt  9 Politiska / vetenskapliga uttalanden Sambandet mellan djurtransporter och smittsamma djursjukdomar har uppmärksammats i olika vetenskapliga och  veterinärorganisation för att säkerställa en väl fungerande organisation vid utbrott av smittsamma djursjukdomar och vård av djur i hela landet dygnet runt.

Prop. 1998/99:88. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. sv · Välj ärende · Myndighet · Tillstånd, anmälningar och ansökningar · Djur; Kommunalveterinärens anmälan om smittsamma djursjukdomar. Privatperson. Alla smittsamma djursjukdomar-artiklar på ATL där just den taggen använts. Läs allt bra och intressant som vi har skrivit och taggat med smittsamma  Jordbruksverket är ansvarig myndighet för smittsamma djursjukdomar och det är också Jordbruksverket som svarar på frågor om dessa.