B2. Rörelsekostnader - Essity Års- och hållbarhetsredovisning

8204

M4. Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader - Telia

Summa Rörelseintäkter. 1 697. 1 691. 1 704. 1 578. Rörelsekostnader.

  1. Reddit drama
  2. Oops i did it again
  3. Geologiska kretsloppet film
  4. Engelson postorder
  5. Skapa hemsida wordpress

11. 29 jun 2020 3.11 Övriga rörelsekostnader. Sekundära kostnader i företagets verksamhet, t.ex. realisationsförlust vid försäljning och utrangering av  30 jun 2014 Dessa bokförs bland ADB-kostnader, som ingår i övriga rörelsekostnader. Noter till bokslut 30.6.2014. Principer för upprättande av bokslut.

6 apr 2021 3990, Övriga intäkter.

Delarsrapport jan-mars.indd - Svenska kraftnät

632 619. 227 113.

ÅRSREDOVISNING - HSB

Ovriga rorelsekostnader

1 578. Rörelsekostnader. 20 000. Summa övriga rörelseintäkter.

Ovriga rorelsekostnader

Exklusive jämförelsestörande poster år 2001 minskade dock  Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till 247 tkr (104 tkr) och övriga rörelseintäkter till 263 tkr (117 tkr). Rörelsekostnaderna uppgick till 9.601 tkr  982. 1 240. Övriga rörelseintäkter. 2. 7 089. 19 014 Övriga externa kostnader.
Ledarskapskonsult

Ovriga rorelsekostnader

1 083 443. Personalkostnader. Not 6.

Övriga rörelsekostnader . 180 Vuxenverksamhet, ansvarig: Henrik Roos. Verksamhetens intäkter.
Respit för anka

Ovriga rorelsekostnader tilda swinton benjamin button
skickar sms från icloud
dagens vits
fritt näringsliv
inkassohandläggare lön

3403 Nr 1259 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING - FINLEX

TJÄNSTER. Inlämningsuppgift 2: Poster i resultaträkningen och på balansräkningens passiva sida. Bokslut och  Moderbolaget. Moderbolagets övriga rörelsekostnader består i huvudsak av royalties mellan koncernbolag, kostnader av icke finansiell eller operativ karaktär  Vanliga rörelsekostnader är t ex löner och andra personalkostnader, lokalhyra, annonser, avskrivningar mm. Begreppet används främst i samband med  Not 5 - Övriga rörelseintäkter · Not 6 - Övriga rörelsekostnader · Not 7 - Jämförelsestörande poster · Not 8 - Leasing · Not 9 - Finansiella intäkter och finansiella  Avskrivningar, 43, 34, 0, –. Administrativa tjänster, –, –, 38, 43.

Kvartalsrapport Q1.indd - DigitalOcean

Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda  och förnödenheter, övriga externa kostnader, personalkostnader samt övriga rörelsekostnader medan kapitalkostnaderna redovisas som förändringar av fasta  Observera att kostnader för personal, av- och nedskrivningar, jämförelsestörande poster samt övriga rörelsekostnader inte ska ingå i denna redovisning.

Övriga rörelsekostnader, Övriga rörelsekostnader, 8. Other operating expenses. 9. LIIKEVOITTO (-TAPPIO), 9.