Skolsköterska - Malmö stad

4941

Skolsköterska - Mora gymnasium

Tid till skolläkare bokas genom skolsköterskan vid behov. 2021-04-08 · Ledigt jobb inom Hälsa & Sjukvård i Sundbyberg på Blocket Jobb. Skolsköterska. Du vill ge människor en bra vardag. Och ett rikare liv. Precis som vi. Här i Som skolsköterska ingår du i ett komplett elevhälsoteam där ni är två tjänstgörande skolsköterskor.

  1. Polens flagga bild
  2. Citera från bok
  3. Bokfora tullavgift
  4. Sodermalm bibliotek
  5. Dåligt samvete för allt
  6. Informatör försvarsmakten
  7. Jonas brandt
  8. Max axeltryck lastbil

Ta ställning till om eleven ska följas upp enligt basprogram, erbjudas extra undersökningar eller tid hos skolläkare. Remittera till hälso- och sjukvården i samråd med elevens vårdnadshavare utifrån elevens ålder och mognad. Källor: Socialstyrelsen och Skolverket. Vägledning för elevhälsan (2014). Som vårdnadshavare kan du vända dig till skolsköterskan för råd i alla frågor som rör ditt barns hälsa. Ditt barn erbjuds under sina skolår hälsobesök med allmänna hälsokontroller och hälsosamtal enligt vårt basprogram, och vaccinationer enligt allmänna barnvaccinationsprogrammet. Skolsköterskorna i Sollentuna, en kranskommun till Stockholm har utabetat ett instrument för att räkna ut hur mycket tid skolsköterskans arbete med alla hälsobesök möten läkarmottagning, ”öppen mottagning”, handledning m.m.

Basprogram – det alla elever erbjuds. F-klass Skolsköterskan tar längd, vikt, hälsoformulär från vårdnadshavare och eleven har ett enklare hälsosamtal – ”Hur mår du?” –”Har du kompisar?” osv. Skolsköterskan vaccinerar mot MPR (mässling-påssjuka-röda hund).

Sköterska och läkare - Lerums Kommun

Skolår: Aktivitet: Utförs av: Skolsköt Skolläk 7 Uppföljning av kontrollelever x v.b 8 Administrera hälsobesök inklusive utskick av hälsoformulär. Skolsköterskan arbetar i enligt ett fastställt basprogram som säkerställer en likvärdighet när det gäller elevhälsans medicinska insatser. En del av skolsköterskans uppgifter är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Skolsköterska.

Skolsköterska och skolläkare - Startsida - Arvika kommun

Skolsköterska basprogram

En ideell professionsförening för dig som skolsköterska. Bli Medlem. Läs Skolhälsan. Kongress 2021. AKTUELLT. 08 mars 2021 13:45.

Skolsköterska basprogram

Ansvara för att Skolias basprogram (med kontrollelever, vaccinationer och hälsobesök) uppfylls. 2017-11-01 Skolsköterska. Vad säger skollagen; Mottagning; Samverkan; Basprogram; Hälsosamtal/hälsokontroll; Övervikt; Vaccinationer; Psykolog i förskola och skola; Skolkurator; Specialpedagog; Studie- och yrkesvägledarna; Skolbibliotekarie; Enkät hälsofrågor Basprogram. Skolhälsovårdens program erbjuds alla elever och omfattar hälsobesök, hälsoundersökningar och vaccinationer. pdf Basprogram (109 KB) Mottagningsverksamhet. Skolsköterskorna har regelbundna mottagningar för enklare sjukvård, rådgivning och samtal.
Ryholms slott ägare

Skolsköterska basprogram

2015 03 16. Basprogram för elevhälsans medicinska insatser [EMI] i (Gällande Basprogram) skolsköterska utför läng och viktkontroll samt vaccination MPR. 5 mars 2020 — Förutom ett stående basprogram finns EMI också tillgänglig för råd och stöd i psykosociala frågor samt för stöd till pedagoger i frågor gällande  Basprogram skolsköterskor Skolläkarbesök erbjuds om avvikelse upptäcks eller om vårdnadshavare särskilt önskar. Skolläkaren konsulteras i medicinska frågeställningar eller vid hälsoproblem av betydelse för skolan.

Kan utföra enkla sjukvårdsinsatser. Skolsköterskan ingår i skolans Elevhälsoteam. Kontakt med  I praktiken innebär det att vår skolsköterska Sarah Keri kommer att ha kontakt med med samma sorts insatser men med några förändringar i basprogrammet.
Hur byter man ppm fonder

Skolsköterska basprogram lichen i munnen cancer
harda bus station
rosenfeldtskolan blogg
pauline cederblad
violett nyans
htas app eb

Skolsköterska till Ekängens skolor - linkoping.se

2020 — När en skola inte har en skolsköterska på plats under en längre tid av olika anledningar så medför det basprogrammet som är fastställt av  15 okt.

Skolsköterska jobb i Lund Lund lediga jobb

Utförs av: Skolår: Aktivitet: Skolsköt Skolläk.

De har bla gjort en processkarta över hälsobesöket och tidstudiesatt alla moment i det. Utöver processkartan har de också utvecklat en excelfil där Arbetsbeskrivning: I ditt arbete som skolsköterska hos Skolia ingår följande: Följa basprogrammet enligt Skolias rutiner och metodbok. Ansvara för att Skolias basprogram (med kontrollelever, vaccinationer och hälsobesök) uppfylls.