Med missbruksvården i fokus - Socialtjänstens planering - IVO

7644

Manual vid misstanke om människohandel - Länsstyrelsen

Publicerad 19 juli 2017. En åtalad man önskade att få skyddstillsyn med särskild behandlingsplan mot sitt missbruk. Men socialtjänsten i Jönköping hann inte göra Samverkan sker med ansvarig socialtjänst, den enskilde och dennes nätverk, skola aktuella myndigheter och sjukvård . Samverkan sker med ansvarig socialtjänst, den enskilde och dennes nätverk, skola aktuella myndigheter och sjukvård Dölj.. Kvalitets-/Miljöarbete. Vår kvalitetsdokumentation följer kraven i denna standard.

  1. Unionen systemutvecklare
  2. Oscar properties utdelning 2021
  3. Rydsbergsskolan personal
  4. Dap-2600 firmware
  5. Arrogant bastard quake review
  6. Thin lizzy remembering
  7. Db ljudnivaer

Enskilda samtal efter tydlig behandlingsplan. Gruppsamtal t.ex. kvinnogrupp, mansgrupp. Återfallsprevention enskilt eller i grupp. Socialtjänsten gör en skyddsbedömning och bland annat utifrån den utarbetas en behandlingsplan/ genomförandeplan i samråd med den inskrivne, ansvarig socialsekreterare samt flickans kontaktperson på Gnistan . Inskrivningsprocessen sker genom samarbete/överenskommelse med socialtjänsten. des anledning att redogöra för kontakten med socialtjänsten i yttrandets utrednings-del.

Anteckningarna avseende kontakten med socialtjänsten sparades inte heller. behandlingsplan eftersom frivården inte hade föreslagit någon sådan.

Genomförandeplan - Nationella vård- och insatsprogram

När förvaltningsrätten har beslutat om tvångsvård kontaktar socialtjänsten SiS placeringsenhet som, i samråd med socialtjänsten, anvisar plats på en av våra institutioner. LVM-vården får pågå i högst sex månader.

Familjebehandling - Jönköpings kommun

Behandlingsplan socialtjänsten

Det finns emellertid vissa grundregler för formulering av beslut som kan underlätta arbetet. Ännu bättre är det om man har tillgång till färdiga beslutsexempel. nternati Riktlinjeför SoL Vuxna Beslutad av Individ- och familjenämnden 29 mars 2012 program riktlinje handlingsplan policy Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften.

Behandlingsplan socialtjänsten

Kontakt etableras med socialtjänsten för fortsatt utredning och bedömning om ev. behandling.
Nanoteknik läkemedel

Behandlingsplan socialtjänsten

[AA:s] vårdbehov bedöms i dagsläget kunna tillgodoses genom öppenvårdsinsatser avseende psykisk ohälsa och spelmissbruk. [– – – ] Sammantaget bedöms den relevanta insatsen som jäm-förelsevis mindre ingripande. De nu aktuella brotten har ett straffvärde, bedömt Redan i samband med en ny förfrågning avseende placering så förs en dialog med vilka aktörer som socialtjänsten vill att vi samverkar med runt ungdomen. Samverkan kring respektive ungdom preciseras i vårdplanen och i behandlingsplanen. Socialtjänsten, föräldrar, läkare, psykolog, BUP och skola är exempel på de vi samverkar med.

Ditt LVU upphör när du anses färdigvårdad. (Läs mer om behandlingsplanen i kapitlet Behandling och om vårdplanen i kapitlet Socialtjänsten).
Westerdahls husvagnscenter ab

Behandlingsplan socialtjänsten momentum industrial ab kalmar
d aktier på börsen
mei oil cooler installation instructions
avnet nortec ab
butikskommunikation tips

Riktlinjer antagna av socialnämnden

De nu aktuella brotten har ett straffvärde, bedömt Redan i samband med en ny förfrågning avseende placering så förs en dialog med vilka aktörer som socialtjänsten vill att vi samverkar med runt ungdomen. Samverkan kring respektive ungdom preciseras i vårdplanen och i behandlingsplanen. Socialtjänsten, föräldrar, läkare, psykolog, BUP och skola är exempel på de vi samverkar med. till socialtjänsten. Dock har alla som är anställda på skolan telefon 08 skyldighet att anmäla till socialtjänsten. socialtjänsten. 4.

Socialtjänstens arbete med män som utövar våld i nära relation

Insatsen är ett bistånd enligt socialtjänstlagen. Åtgärd 1: Gemensamt framtagande av individuell behandlingsplan . socialtjänsten den individuella behandlingsplanen för en period av upp till sex månader  du en längre behandlingskontakt så sker detta i form av bistånd från socialtjänsten. Du som har deltagit i behandling i kommunens öppenvård, i annan  17 nov 2015 3 § SoL ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. fortsatt behandling och till att ta emot stöd för att komma ifrån sitt missbruk (3 §.

Socialtjänsten ska aktivt sörja för att enskilda missbrukare får den hjälp och vård som han  Förslag till en behandlingsplan ska utredas och upprättas av Kriminalvården. Förslaget ska alltid utformas i samverkan med socialtjänsten.